Doppgjutning i plast Gjutning i plast
Styrkan i doppgjutning
 Chloroprene eller naturgummi och andra syntetiska latexmaterial som Nitrile är särskilt lämpade för produktion av mycket komplicerade former i mindre eller små kvantiteter. Även större kvantiteter kan tillverkas, men materialen och processen är mer kostsam än PVC doppgjutning varför metoden bara bör övervägas när de speciella egenskaperna hos chloroprene eller naturgummi erfordras.

Egenskaper
Chloroprene doppgjutning testad enligt BS 903 visar följande egenskaper. Normal BS softness 100 och godstjocklek mellan 0,1 mm och 2 mm.

 

Doppgjutning erbjuder en enorm variation av komplicerade former och storlekar i både PVC och Latexgummi.

Vi är sedan 1995
certifierade enligt
ISO 9002.

Draghållfasthet: 10.9 MN/m2
Töjning: 775 %
Modulus vid 100% Töjning: 0.78 MN/m2
Rivhållfasthet: 16.6 KN/m

Permanent förlängning vid 100% töjning:
Vid rumstemperatur: 5.0 %
Vid 70°C: 12.0 %

Jämförelse med mjukgjord PVC
De elastiska egenskaperna hos Chloroprene är en av de viktigaste skillnaderna när man jämför med PVC och detta är viktigt när man t.ex. har en produkt som måste sträckas kraftigt vid montering.

Chloroprene har generellt högre lösningsmedel-beständighet än PVC, särskilt mot alifatiska kolväten som bensin. Den kan också användas vid högre temperaturer, har stabilare egenskaper inom området -40°C till +100°C. Längre exponering till höga temperaturer resulterar i åldringsproblem.

Oftast är produkterna matt svarta men kan fås i olika färger. Det går ej att producera i halvhårda material eller med blank yta.

Jämförelse med naturgummi
Chloroprene har liknande egenskaper som naturgummi, men bättre åldrings- och väderbeständighet. Högre beständighet mot ozon, UV-strålning och oxidering.

 

© Scandinavian Contact AB. Box 137, 518 22 Sandared. Tel. 033-25 87 75. Fax 033-25 88 26. E-post: info@scandinavian-contact.se