Doppgjutning i latex Gjutning i plast
Styrkan i doppgjutningTeknisk information
 Doppgjutning är i huvudsak en teknik för ekonomisk tillverkning av flexibla och halvhårda PVC komponenter. Ofta använd för massproduktion men särskilt lämplig för medelstora och mindre antal. En besläktad men något annorlunda teknik används för produktion av chloroprene och naturgummikomponenter.

Processen kräver endast ett enkelt aluminiumverktyg, maskinbearbetat eller gjutet för att motsvara de interna måtten på den önskade detaljen. Det är på grund av den låga kostnaden för ett sådant verktyg, jämfört med ett formsprutningsverktyg, som små och medelstora antal kan produceras ekonomiskt. Komplicerade former kan gjutas vilket ger designern stor frihet. Den normala ytfinishen är slät och blank men kan ges en texturerad eller matt yta och den har inga märken efter verktygsdelning.

Plastic Mouldings är den ledande löntillverkaren av doppgjutna detaljer i Europa. Vi har lett utvecklingen av processen och dess användning i över 35 år. I vår egen verktygstillverkning utvecklar vi prototyper och produktionsverktyg. Vi är även utrustade med laboratorium och produktionsutrustning för att formulera, tillverka och testa våra egna råmaterial.

Många av våra anställda har arbetat hos oss i över 35 år och utgör en stor tillgång till våra kunders förfogande och har tillsammans en stor samlad teknisk know-how runt doppgjutningsprocessen.

Vårt kvalitetssäkringssystem är godkänt av alla våra stor kunder vilka inkluderar ledande företag inom elektronik- och verkstadsindustrin.
 Doppgjutna
växelspaksdamasker
Typiska verktyg
Vi är sedan 1995
certifierade enligt
ISO 9002.

 

© Scandinavian Contact AB. Box 137, 518 22 Sandared. Tel. 033-25 87 75. Fax 033-25 88 26. E-post: info@scandinavian-contact.se